LowFreqProject + Arseniy – 04/28/17 @ Mayakovsky Library, SPb

Video part I | part II

Arseniy Begidganov, Andrey Mishentsev, Mike Kolovsky, Nikolay Rubanov, Leonid Perevalov, Vladimir Luchansky

Photo by Ivan Visokikh